Specified cast is not valid. Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng
 
image banner
Chào cờ định kỳ tháng 1 năm 2024

           CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 01/2024
         Sáng ngày 08/01/2024, Đảng bộ thị trấn Đức An tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tháng nhằm giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tích cực, tự giác tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Anh-tin-bai
         Tiếp đó, Đảng bộ thị trấn tổ chức họp giao ban tháng 01/2024 triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.
Anh-tin-bai

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN ĐỨC AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị trấn Đức An

Địa chỉ: TDP 4, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 0399214406

 

Thiết kế bởi: VNPT Đắk Nông  Quản trị

ipv6 ready